Avís legal

Aquesta Nota Legal s’ofereix en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI) Llei 34/2002, de 11 de juliol.

 

Raó Social: Associació per la Salvaguarda de la Biodiversitat i la Natura.
Adreça postal: C /. Del Mig, 10
Adreça Electrònica: info@lasabina.cat
NIF: G-25686916
Telèfon: +34 902.104.931

 

L’accés a la present pàgina web i l’ús de la mateixa estan supeditats a les condicions que s’expressen a continuació, ia la legislació vigent. En accedir a aquesta pàgina web i explorar el contingut de la mateixa, vostè accepta, sense reserva ni limitació, les presents condicions, i reconeix que qualsevol altre acord entre vostè i “L’Associació per la Salvaguarda de la Biodiversitat i la Natura”. (D’ara endavant denominada com “ La Sabina”) queda anul · lat i sense vigència ni efecte.

 

Condicions:

 

 1. Vostè pot descarregar, visualitzar i imprimir informació continguda en aquesta pàgina web (en endavant, la “Informació”), únicament i exclusivament per a fins personals i no comercials.
 2. Vostè ha de conservar i reproduir tots i cadascun dels avisos de titularitat de la propietat intel · lectual o altres drets de la propietat que consten en la Informació que descàrrega. No obstant això, vostè no té permís per distribuir, modificar, transmetre, tornar a utilitzar o col · locar de nou el contingut d’aquesta pàgina web, inclosos el text, les imatges i el contingut audiovisual, per a fins públics o comercials sense l’autorització escrita de “ La Sabina”. S’entén que tots els drets sobre el contingut d’aquesta pàgina web estan reservats, llevat d’indicació en sentit contrari, i per tant no es pot utilitzar aquest contingut, excepte d’acord amb les presents Condicions o d’acord amb el text mateix del contingut, sense la autorització escrita de “ La Sabina”. “ La Sabina” no manifesta ni garanteix que l’ús que faci Vosté del contingut d’aquesta pàgina web no vulneri els drets de tercers aliens a “ La Sabina”.
 3. Excepte l’anterior autorització limitada, no se li atorga ni se li concedeix a Vosté cap llicència ni dret respecte als drets de propietat intel · lectual pertanyents a “ La Sabina” oa qualsevol altra persona.
 4. Les pàgines d’Internet de “ La Sabina” poden contenir o fer referència a marques, patents, informació registrada, tecnologies, productes, serveis, processos, o altres drets de la propietat pertanyents a “ La Sabina” i / oa altres persones. No se li atorga ni se li concedeix a Vosté cap llicència ni dret respecte a tals marques, patents, secrets industrials, tecnologies, productes, serveis, processos o altres drets de la propietat pertanyents a “ La Sabina” i / oa altres persones.
 5. Tot i que “ La Sabina” s’esforça en el raonable per incloure en aquesta pàgina web informació precisa i actualitzada, “ La Sabina” no ofereix cap garantia respecte al seu contingut, el qual es presenta ” tal qual “. “ La Sabina” no es responsabilitza de cap contingència relacionada amb l’ús d’aquesta pàgina web o del seu contingut. Concretament, “ La Sabina” no es responsabilitza de la precisió, integritat, suficiència, actualitat, oportunitat o el caràcter exhaustiu de la informació continguda en aquesta pàgina web. Addicionalment, “ La Sabina” no es responsabilitza de cap dany produït al seu equip informàtic o altres béns de la seva propietat, ni de cap virus que pugui infectar els mateixos, com a conseqüència de l’accés per part de Vosté al present lloc o del seu ús o exploració del mateix, o de la descarregada per part de Vosté de qualsevol matèria, dades, text, imatges o contingut audiovisual del present lloc. “ La Sabina” es reserva el dret d’interrompre o suspendre totalment o parcialment la funcionalitat d’aquesta pàgina web. “ La Sabina” no es responsabilitza de l’eventual interrupció o suspensió d’aquesta pàgina web, sigui com a conseqüència de les actuacions o omissions de qualsevol entitat pertanyent o relacionada amb “ La Sabina”, o les de qualsevol tercer.
 6. Qualsevol comunicació o matèria que vostè transmet a la present pàgina web mitjançant el correu electrònic o per un altre mitjà diferent, incloent les dades, preguntes, comentaris, suggeriments o similars, tindrà caràcter no confidencial i serà de propietat no exclusiva, i rebrà el tractament corresponent a aquesta naturalesa. Qualsevol dada que Vosté transmeti o col · loqui es convertirà en propietat de “ La Sabina”, i podrà utilitzar per a qualsevol propòsit, incloent, entre altres, la reproducció, divulgació, transmissió, publicació, emissió o col · locació. A més, “ La Sabina” podrà utilitzar lliurement qualsevol idea, concepte, coneixement o tècnica constant en qualsevol comunicació enviada per vostè al present lloc, per a qualsevol propòsit, incloent, entre altres, el desenvolupament, fabricació i comercialització de productes i serveis basats en tal informació.
 7. La “Informació” pot contenir inexactituds o errors tipogràfics. “ La Sabina” es reserva el dret de modificar, corregir o millorar la Informació i els productes, serveis i programes descrits en la Informació, en qualsevol moment sense previ avís.
 8. Els llocs d’Internet de “ La Sabina” contenen informació referent als productes i serveis que ofereix a nivell mundial. Alguns d’aquests productes i serveis poden no estar disponibles en alguns països. La referència a qualsevol producte o servei de “ La Sabina” en una pàgina web de “ La Sabina” no significa que aquest producte o servei estigui disponible a la seva localitat.
 9. Ja que “ La Sabina” no exerceix cap control sobre els llocs vinculats a la present pàgina web, ni autoritza els mateixos, i ja que “ La Sabina” no ha estudiat ni una part ni l’ totalitat de les pàgines web vinculades a la present, vostè accepta que “ La Sabina” no es responsabilitzi del contingut de cap pàgina externa al present lloc ni de cap altre lloc vinculat al mateix. Vosté accedeix al present lloc ia les pàgines externes o altres llocs sota el seu propi risc i sense l’autorització de “ La Sabina”.
 10. Tot i que “ La Sabina” podrà ocasionalment estudiar o seguir la marxa dels debats, taulers d’anuncis i altres elements d’aquesta pàgina web, “ La Sabina” no té l’obligació d’efectuar aquest estudi o seguiment, i no es responsabilitza del contingut de tals elements, ni de cap error, difamació, calúmnia, injúria, omissió, falsedat, obscenitat, pornografia, blasfèmia o imprecisió en la informació continguda en aquests elements d’aquesta pàgina web. Es prohibeix la col · locació o la transmissió de tota matèria il · lícita, amenaçadora, calumniosa, difamatòria, obscena, escandalosa, pornogràfica o blasfema, o qualsevol matèria que pogués constituir o induir a conductes que podrien tipificar com a delicte, ocasionar responsabilitat civil, o vulnerar d’una altra manera qualsevol llei. “ La Sabina” col · laborarà plenament amb qualsevol autoritat encarregada de fer complir la llei o qualsevol requeriment judicial que insti a “La Sabina” a revelar la identitat de qualsevol persona que col · loqui tal informació o matèria.
 11. “La Sabina” podrà modificar en qualsevol moment les presents condicions. Aquesta modificació és vinculant per a vostè i per tant li recomanem que visiti la present pàgina periòdicament, per saber les condicions vigents que l’afecten.
 12. Es permet l’establiment de vincles amb el present lloc únicament a nivell de la pàgina d’inici. Es prohibeix l’establiment de vincles profunds sense l’autorització prèvia per escrit de “ La Sabina”.
 13. Es prohibeix l’emmarcat del present lloc amb llocs o elements de llocs aliens a “ La Sabina”. Es prohibeix així mateix la vinculació en línia i la incorporació per qualsevol altre mitjà d’elements d’aquesta pàgina web en els llocs pertanyents a persones o entitats alienes a “ La Sabina”.
 14. Per a la utilització d’alguns serveis de la web li sol · licitem que introdueixi una adreça de correu electrònic. Aquesta adreça s’emmagatzemarà als nostres servidors i s’utilitzarà únicament i exclusivament per a l’enviament de qualsevol informació que “ La Sabina” consideri d’utilitat per a vostè S’indica la existència d’un fitxer de dades personals i el correcte compliment de les qüestions legals referents a la Llei Orgànica de Protecció de Dades. Vostè pot donar-se de baixa d’aquesta base de dades enviant un correu a l’adreça info@lasabina.cat indicant el seu nom i la seva adreça de correu.