La Sabina

La Sabina, Associació per la Salvaguarda de la Biodiversitat i la Natura
Carrer del mig, 10 Montsonís
25737 Foradada (Lleida)
NIF núm. G25686916

L'Associació per la Salvaguarda de la Biodiversitat i la Natura " La Sabina" està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 39032 de la secció 3.

Titular del lloc web: www.lasabina.cat